شیوه نامه ثبت نام مالکین


مالکین گرامی!


در صورتی که ملکی را در اختیار دارید که شرایط کلی ارائه منازل به گردشگران را داشته و خالی از سکنه می باشد می توانید با ثبت منزل مربوطه در این سامانه، آن راتن را در معرض دید و انتخاب گردشگران قرار دهید

قدم اول ثبت منزل پر کردن فرم ذیل به طور کاملاً دقیق و صحیح است. سپس همکاران و ناظران سامانه با شما تماس گرفته و زمانی را جهت عقد قرارداد رسمی و ارائه اصل مدارک مورد نیار به شما اعلام می نمایند
پس از عقد قرارداد شما می توانید تمامی منازل خود را از طریق پنل مربوطه در سامانه ثبت و پس از تأیید ناظران منتشر نمایید.

IR