رونمائی از سامانه رزرواسیون


راه اندازی رزرواسیون منازل استیجاری  و مراکز اقامت موقت

راه اندازی رزرواسیون منازل استیجاری  و مراکز اقامت موقت گردشگران داخلی در شهر اصفهان

با همکاری شهرداری اصفهان و.شرکت فناوران اطلاعات گندم